Sikhangele phambili ngokunyanisekileyoukujoyina kwakho

 

Please feel free to contact HR@jsbit.com

 

UMmeli woPhuhliso loShishino

 

UHLOBO LWENGQESHO: UMSEBENZI osisigxina

INDAWO: California

 

UMQUQUZELELI WEENTENGISO

 

UHLOBO LWENGQESHO: UMSEBENZI osisigxina

INDAWO: California